Aktivity v okolí

Lesopark Berek. 

Oddychové lesné územie pozdĺž ľavého brehu zregulovanej rieky Nitry pri juhozápadnom okraji Nových Zámkov v lokalite Mestský háj a Veľký háj. Vo zvyšku lužného lesa rastú okrem jeho prirodzených druhov ( jaseň štíhly, dub letný, javor poľný, javor mliečny ) aj nepôvodné dreviny ( napr. agát biely, pagaštan konský a gaštan jedlý ). V lese je viacero zákonom chránených stromov, väčšina z nich rastie v blízkom okolí reštaurácie pri severnom okraji lesoparku. Unikátom je 30m vysoký vyše dvestoročný dub letný s obvodom kmeňa takmer 5m.

Zúgov. 

Lokalita severne od intravilánu Nových Zámkov v mieste stredovekej osady Nyárhíd. Prvú – drevenú – hať postavili niekedy v 13. storočí. Regulovala prívod vody pre štvorkolesový mlyn. Koncom 16. storočia počas výstavby novozámockého hradu tu bola vybudovaná hať pre odvedenie časti vôd z rieky pre zavodnenie priekopy v jeho opevnení. Turci toto stavidlo v roku 1663 zničili. V 60. rokoch 20. storočia v rámci vodohospodárskych a protipovodňových úprav na mieste hate vznikli kaskády. Nad nimi vzdutím hladiny sa rieka rozvetvila a vytvorila riečny ostrov. Po vybudovaní malej vodnej elektrárne v roku 2015 bolo územie čiastočne pozmenené a kaskády prebudované. Názov lokality pochádza z maďarčiny – zúgó, znamená pereje či hukot padajúcej vody.

Oáza Camp v Komoči

Oáza Camp na ľavej strane rieky Váh ponúka pieskové pláže, vodu a príjemný chládok v tieni stromov. Milovníci plážového volejbalu si tu prídu na svoje. K tomu rôzne festivaly, akcie a možnosti športu. Ak chceš rozložiť stan a kempovať pri vode, pokojne môžeš.

Vodný mlyn Kolárovo

Na mŕtvom ramene Malého Dunaja v Kolárove sa nachádza jedinečná národná kultúrna pamiatka – plávajúci vodný mlyn – posledný na Slovensku. K mlynu vedie najdlhší celodrevený zastrešený most v Európe. V areáli mlyna sa nachádza skanzen ľudovej kultúry a Múzeum vodného mlynárstva, v ktorom možno okrem iného vidieť unikátny stroj na výrobu rybárskych sietí, jeden z prvých na svete.

Stará a Nová pevnosť Komárno

Fortifikačný systém Komárna pochádzajúci zo 17. – 19. storočia bol svojho času najväčšou a najsilnejšou pevnostnou sústavou v Habsburskej monarchii a i v celosvetovom meradle mu patrilo jedno z popredných miest. Nezlomili ho hordy Turkov, protihabsburské stavovské povstania ani napoleonské vojny. Jeho nedobytnosť vystihuje latinský nápis nachádzajúci sa na jednej z pevností: „Nec arte, nec marte“ – Ani ľsťou, ani silou. Systém sa skladá z viacerých obranných objektov. Niektoré si možno obzrieť iba zvonka, iné sú sprístupnené i zvnútra za účelom turistickej prehliadky.
Najstaršia a najcharakteristickejšia súčasť systému je tvorená dvoma priľahlými pevnosťami – Starou a Novou. Stará pevnosť je – ako i sám názov napovedá – celkom najstarším prvkom, ktorý bol postavený na mieste stredovekého komárňanského hradu.

Cyklotrasa Komárno – Kolárovo

Cyklotrasa spájajúca mestá Komárno a Kolárovo má dĺžku 17,324 km a po celej vzdialenosti vedie po pevnej hrádzi Váhu. Súčasťou je tiež jej napojenie na existujúcu medzinárodnú cyklotrasu EuroVelo 6 (viac ako 3 600 kilometrovú cyklotrasu medzi Atlantickým oceánom a Čiernym morom) v maďarskom meste Komárom. Len krátko po dokončení tohto úseku sa do užívania odovzdala cyklotrasa medzi Komárnom a Kravanmi nad Dunajom, čím cyklistická verejnosť v danej lokalite získala viac ako 35 kilometrov trás umožňujúcich bezpečnú a plynulú prepravu na bicykli.

Golf:

Golf je ideálnym spôsobom ako rozhýbať telo a upokojiť myseľ. Airport Golf Club Šurany je na to ideálnym miestom bez ohľadu na to, či ste skúsený hráč alebo si golf chcete ešte len vyskúšať. Airport Golf Club bol založený v roku 2008 a je aktuálne prvým golfovým klubom v Nitrianskom kraji. Členom aj návštevníkom ponúka výborné hracie podmienky – plnohodnotné 9-jamkové ihrisko, par 35 s dĺžkou 2500m, krytý a osvetlený driving range s dĺžkou 220 m, chipping area a putting green. Atraktívnymi doplnkovými aktivitami sú takisto footgolf, disc golf a lukostreľba. 

Comments are closed.